Tài xỉu trong bóng đá - Trang cá cược uy tín

: Mở cửa từ 8h00 - 18h00 hàng ngày

Tài xỉu trong bóng đá

Tài xỉu trong bóng đá

Tài xỉu trong bóng đá

098.324.1279

Tài xỉu trong bóng đá

Tài xỉu trong bóng đá

0976.241.279

Tài xỉu trong bóng đá

Tài xỉu trong bóng đá

024.6259.8886

Tài xỉu trong bóng đá

Tài xỉu trong bóng đá

024.6671.5346

Fanpage

Thống kế Online

Tổng truy cập
0307915
Trong tháng
001957
Trong tuần
000216
Trong ngày
000048
Trực tuyến
000007

Thép hộp ( Square/Rectangular steel tube)

Thứ tự Tên sản phẩm Độ dài Trọng lượng Giá chưa VAT Tổng giá chưa VAT

(cây)

Giá có VAT Tổng giá có VAT

(cây)

Đặt hàng
(m) (Kg) (Đ/Kg) (Đ/Kg)
1 Thép hộp 14x14x1.1 MK 6 2,63 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
2 Thép hộp 14x14x1.4 MK 6 3,25 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
3 Thép hộp 16x16x1.0 MK 6 2,79 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
4 Thép hộp 16x16x1.1 MK 6 3,04 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
5 Thép hộp 16x16x1.4 MK 6 3,78 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
6 Thép hộp 20x20x1.0 MK 6 3,4 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
7 Thép hộp 20x20x1.1 MK 6 3,87 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
8 Thép hộp 20x20x1.4 MK 6 4,83 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
9 Thép hộp 25x25x1.0 MK 6 4,48 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
10 Thép hộp 25x25x1.1 MK 6 4,91 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
11 Thép hộp 25x25x1.4 MK 6 6,15 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
12 Thép hộp 30x30x1.0 MK 6 5,43 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
13 Thép hộp 30x30x1.1 MK 6 5,94 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
14 Thép hộp 30x30x1.4 MK 6 7,47 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
15 Thép hộp 30x30x1.8 MK 6 9,44 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
16 Thép hộp 40x40x1.0 MK 6 7,31 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
17 Thép hộp 40x40x1.1 MK 6 8,02 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
18 Thép hộp 40x40x1.4 MK 6 10,11 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
19 Thép hộp 40x40x1.8 MK 6 12,83 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
20 Thép hộp 40x40x2.0 MK 6 14,17 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
21 Thép hộp 50x50x1.1 MK 6 10,09 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
22 Thép hộp 50x50x1.4 MK 6 12,74 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
23 Thép hộp 50x50x1.8 MK 6 16,22 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
24 Thép hộp 50x50x2.0 MK 6 17,94 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
25 Thép hộp 60x60x1.4 MK 6 15,38 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
26 Thép hộp 60x60x1.8 MK 6 19,61 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
27 Thép hộp 60x60x2.0 MK 6 21,70 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
28 Thép hộp 75x75x1.4 MK 6 19,33 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
29 Thép hộp 75x75x1.8 MK 6 24,69 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
30 Thép hộp 75x75x2.0 MK 6 27,34 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
31 Thép hộp 90x90x1.4 MK 6 23,3 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
32 Thép hộp 90x90x1.8 MK 6 29,79 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
33 Thép hộp 90x90x2.0 MK 6 33,01 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
34 Thép hộp 13x26x1.0 MK 6 3,45 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
35 Thép hộp 13x26x1.1 MK 6 3,77 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
36 Thép hộp 13x26x1.4 MK 6 4,7 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
37 Thép hộp 20x40x1.0 MK 6 5,43 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
38 Thép hộp 20x40x1.1 MK 6 5,94 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
39 Thép hộp 20x40x1.4 MK 6 7,47 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
40 Thép hộp 20x40x1.8 MK 6 9,44 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
41 Thép hộp 25x50x1.0 MK 6 6,84 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
42 Thép hộp 25x50x1.1 MK 6 7,50 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
43 Thép hộp 25x50x1.4 MK 6 9,45 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
44 Thép hộp 25x50x1.8 MK 6 11,98 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
45 Thép hộp 25x50x2.0 MK 6 13,23 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
46 Thép hộp 30x60x1.1 MK 6 9,05 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
47 Thép hộp 30x60x1.4 MK 6 11,43 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
48 Thép hộp 30x60x1.8 MK 6 14,53 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
49 Thép hộp 30x60x2.0 MK 6 16,05 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
50 Thép hộp 40x80x1.1 MK 6 12,16 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
51 Thép hộp 40x80x1.4 MK 6 15,38 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
52 Thép hộp 40x80x1.8 MK 6 19,61 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
53 Thép hộp 40x80x2.0 MK 6 21,70 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
54 Thép hộp 50x100x1.4 MK 6 19,33 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
55 Thép hộp 50x100x1.8 MK 6 24,69 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
56 Thép hộp 50x100x2.0 MK 6 27,34 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
57 Thép hộp 60x120x1.4 MK 6 23,30 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
58 Thép hộp 60x120x1.8 MK 6 29,79 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
59 Thép hộp 60x120x2.0 MK 6 33,01 0₫ 0₫ 0₫ 0₫
60 Thép hộp 14x14x1.0 MK 6 2,41 0₫ 0₫ 0₫ 0₫

  0 Top

 (0)

Đặt hàng sản phẩm nhanh

Chào bạn. 👋 Hãy để lại thông tin của bạn. Chúng tôi sẽ liên hệ cho bạn trong thời gian sớm nhất.